Aktualita 2

Veletrh je zařazen do programu SVV, který je financován z prostředků OPPI (Operační program Podnikání a inovace). V případě, že Vaše společnost splní podmínky operačního programu, získá dotaci na účast na tomto veletrhu až do max. výše 120 000,- CZK. Předpokládáme, že tato dotace tak pokryje náklady na Váš standardně zařízený stánek velikosti 6m2.

Popis veletrhu: Mezinárodní veletrh IFAT Eurasia představí produkty z oblasti životního prostředí a odpadového hospodářství jako je čištění odpadních vod, vodovodů a kanalizací, prevence před povodněmi, nakládání s odpady a recyklace, výroba energie z odpadních materiálů.

Vaše společnost se jej může zúčastnit pod záštitou CzechTrade v rámci společné účasti českých vystavovatelů.

Cena za expozici Vaší firmy v rámci české oficiální účasti bude vycházet z požadavků na velikost plochy, složitost řešení expozice, množství a typu mobiliáře aj. Nabídku Vám na základě Vaší specifikace vypracujeme. Výsledná cena bude zahrnovat pronájem plochy, projekt, grafický návrh, základní vybavení expozice, technické zabezpečení a spotřebu energií a vody, montáž a demontáž expozice, povinný záznam do veletržního katalogu včetně registrace, podíl na společném zázemí a úklid po celou dobu konání veletrhu. Naše společnost Vám může nabídnout i zajištění dalších služeb.

Napsat komentář