Aktuality

Česká vodárenská aliance, z. s. se zúčastní následujících veletrhů:

 

aquatherm

http://www.aquatherm-tashkent.uz/

 

Agrokomplex 2019

https://www.agrokomplex.sk/vystavy/agrokomplex-2019/

 

WETEX

 

https://www.wetex.ae/

 

https://www.vietwater.com/en-us/Home/Event-Info

Česká vodárenská aliance, z. s. se zúčastnila výstavy Aqua Therm Moskva 2019 ve dnech 12. – 15. 2. 2019

 

 

 

Programy EU : NOVUMM a NOVUMM KET 2019 – 2020

Agentura CzechTrade vyhlásila výzvu k podání přihlášky pro účastníky zahraničních výstav.

Malé a střední podniky se mohou  hlásit do projektů agentury CzechTrade – NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ (NOVUMM)  a NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ (NOVUMM KET).

Jejich cílem je podpořit malé a střední podniky na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na tradiční obory (NOVUMM), či na oblast klíčových technologií (NOVUMM KET – key enabling technologies) . Podmínkou získání podpory je spoluúčast podniků na nákladech, jejíž výše se liší podle teritoria. Firmy, které se zúčastní veletrhu v Evropě, se musejí podílet z 50 %, podniky na mimoevropských akcích z 30 %.

Vice informací o veletrzích  a podklady naleznete na webových stránkách CzechTrade:

http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/OPPIK/NOVUMM/vyzva-2/Priloha-c-4_Indikativni-seznam-veletrhu-NOVUMM-2019-2020_aktualizace20190221.pdf

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/OPPIK/NOVUMM%20KET/vyzva-2/Priloha-c-4_Indikativni-seznam-veletrhu-NOVUMM-KET_2019-2020_aktualizace-20190219.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška