O nás

Zviditelnění. Propagace. Spolupráce.
Společná nabídka komplexních služeb pro domácí i zahraniční trhy.

Česká vodárenská aliance/Czech Water Alliance (CWA) vzniká v roce 2004 jako jedna z prvních součástí Projektu Aliance České agentury na podporu obchodu CzechTrade.

Cílem CWA (Česká vodárenská aliance) je zviditelnit a propagovat české firmy, jejich výrobky a technologie zahraničním zákazníkům. CWA se snaží o vylepšení pozice českých firem v oblasti exportu služeb a technologií ve vodním hospodářství. Jsme schopni díky firmám v této alianci a spolupracujícím firmám zajišťovat komplexně celý soubor služeb od prezentace, vypracování projektu až po vlastní dodávku a realizaci.

Česká vodárenská aliance trvale spolupracuje a průběžně oslovuje více jak 300 firem na českém trhu a sdružuje v současné době prestižní portfolio firem, specializujících se na investiční výstavbu, návrhy a plány výstavby vodárenských projektů, hydroelektráren, přehrad a hrází, obnovu vodních zdrojů, analýzu a čištění všech druhů vod, výstavbu a rekonstrukci technických sítí samospráv a místních území, geologii a hydrogeologii, bezodpadové technologie a software s dopadem na oblast životního prostředí.

Základní exportní strategií je zvýšit vývozní podíl služeb a technologií firem sdružených v alianci. Jde také o poskytování služeb pro potencionální zahraniční klienty a podpůrný servis pro české exportéry, na efektivní využití Evropských fondů na podporu firem v oblasti vodohospodářství. Chceme poskytovat zahraničním partnerům pomoc při hledání vhodného dodavatele. Exportní strategie je v souladu s Exportní strategií České republiky pro období 2014-2020.

Každému z našich členů nabízíme průběžně aktuální přehledy poptávek a veřejných zakázek z oboru. Pořádáme zahraniční obchodní mise, konference, výstavy a exportní semináře. Spolupracujeme při využívání dotačních programů a fondů EU.

Naše činnosti konzultujeme a realizujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, CzechTrade a dalšími státními institucemi.

O České vodárenské alianci a členech - AJ verze About the Czech Water Alliance and members - ENG version

Zajímají Vás hlavní fakta o naší alianci?
> 300
živých firemních kontaktů na českém trhu
21
Počet našich členů
> 100
účast na mezinárodních výstavách a konferencích