Výhody členství v CWA

Členství –  vhodné pro zájemce o export a jeho podporu včetně budování dobrého jména v zahraničí.

 1. Služby poskytované pro české subjekty
 • Aktuální přehledy poptávek z veřejných zakázek v zemích Evropské unie
 • Aktuální přehledy dotací a fondů EU
 • Pořádání zahraničních obchodních misí + konferencí
 • Možnost členů navrhovat prostřednictvím CWA zahraniční výstavy se státní dotací pro vystavující firmy  / IFAT, ECWATECH, ECOMONDO, …/
 • Možnost navrhovat akce typu PROPED, zaštítěné Ministerstvem zahraničních věcí
 • Zastoupení členů CWA na zahraničních výstavách formou katalogové prezentace
 • Praktické semináře v ČR o exportu + networking
 • Zdroj poptávek zahraničních partnerů
 • Analýzy vybraných zahraničních trhů (konkurence + potenciální zákazníci, požadavky na daném trhu)
 • Propagace členů: tištěný katalog, prezentace formou videospotů, www stánky Aliance, přehledy trhu v ČR, konference, tiskové zprávy na webu), články v HN
 • Spolupráce s Českou rozvojovou agenturou prostřednictvím Platformy podnikatelů při SP ČR
 • Prosazování zájmů členských firem u Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších státních organizací
 1. Služby pro členy cílené na zahraniční partnery
 • Poskytovány ve spolupráci se sítí více než 50 kanceláří CT po celém světě /oborový katalog vodárenství/
 • Informační servis – dotaz na české vodohospodářské firmy
 • Pomoc s hledáním vhodného dodavatele v ČR
 • Příprava obchodních misí pro match-making v České republice
 • Individuální příprava obchodních cest a setkání s českými firmami
 • Pomoc pro zahraniční investory – zájemce o akvizice
 • Doporučení ostatních partnerů pro zajištění služeb
 1. Možnosti zvýhodněné spolupráce s CzechTrade
 • Pomoc s vyhledáním vhodného českého partnera pro zahraniční zájemce
 • Společné match-makingové semináře – setkání českých/zahraničních partnerů
 • Vlastní přednášková činnost na akcích CT v zahraničí
 • Příprava prezentací pro pracovníky CT v zahraničí – český vodohospodářský trh
 • Zjišťování informací o českém trhu pracovníky CT v zahraničí dle konkrétních poptávek
 • Účast na akcích typu Meeting point